fbpx

Darowizna a pełnoletniość – Lech Borzemski, notariusz, KRN

Umowa przedwstępna – Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz, Izba Warszawska

Wspólność ustawowa – Robert Dor, notariusz, Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Postępowanie spadkowe – Ewelina Wachowska-Giers, notariusz Izby Notarialnej w Warszawie

Zachowek – Lech Borzemski, notariusz, Krajowa Rada Notarialna

Zrzeczenie się dziedziczenia – Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz Izby Notarialnej w Warszawie