fbpx

Darowizna a pełnoletniość – Lech Borzemski, notariusz, KRN

Majątek osobisty i wspólny małżonków – Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz, Izba Warszawska

Umowa przedwstępna – Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz, Izba Warszawska

Wspólność ustawowa – Robert Dor, notariusz, Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Postępowanie spadkowe – Ewelina Wachowska-Giers, notariusz Izby Notarialnej w Warszawie

Zachowek – Lech Borzemski, notariusz, Krajowa Rada Notarialna

Zrzeczenie się dziedziczenia – Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz Izby Notarialnej w Warszawie

Podziały majątku w małżeństwie – Lech Borzemski, notariusz, KRN

Przewłaszczenia nieruchomości – Lech Borzemski, notariusz, KRN

Darowizny wolne od podatku – Ewelina Wachowska-Giers, notariusz, Izba Warszawska

Przeniesienie własności nieruchomości – Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz, Izba Warszawska

Dom na działce jednego z małżonków – Lech Borzemski, notariusz, KRN

Jak dogadać się z dłużnikiem – Robert Dor, Fundacja Na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego