fbpx

Bezpłatny wykład notariusza na UTW

Organizowana od 2015 roku akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku jest odpowiedzią samorządu notarialnego na potrzebę edukacji prawnej wśród seniorów i poszerzeniem idei Dnia Otwartego Notariatu.

Obie akcje są organizowane przez samorząd notarialny – Krajową Radę Notarialną i rady izb notarialnych – obie mają na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że największym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się tematy związane z dziedziczeniem oraz bezpiecznymi sposobami przekazywania majątku. W czasie wykładów notariusze informują także o innych czynnościach, których można dokonać w kancelarii notarialnej, oraz o możliwych konsekwencjach prawnych podejmowanych decyzji.

Początkowo wykłady odbywały się głównie w dużych miastach, jednak z biegiem czasu – i wzrostem zainteresowania akcją – jej zasięg został poszerzony i objął również mniejsze miejscowości. W 2019 r., który był rekordowy w dotychczasowej historii, odbyło się ponad 100 wykładów. W 2020 roku – z powodu pandemii – notariusze otrzymali zaproszenia do wygłoszenia ponad 20 wykładów.

Wykłady w ramach akcji Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku nie są ograniczone ani miejscowo, ani czasowo – odbywają się przez cały rok akademicki wszędzie tam, gdzie jest potrzeba edukacji prawnej. Uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora zainteresowane zaproszeniem notariusza z wykładem proszone są o kontakt z Krajową Radą Notarialną.

Bezpłatny wykład notariusza

na UTW – 2020/21

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/21 notariusze otrzymali znacznie mniej zaproszeń do wygłoszenia wykładu na uniwersytetach trzeciego wieku i w klubach seniorów niż w latach poprzednich. Zaplanowano ponad 20 wykładów – stacjonarnych i online.

Wykłady odbędą się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, stacjonarnie oraz online. Zgodnie z deklaracjami organizatorów, którymi są uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniorów, wszystkie stacjonarne wykłady odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Podobnie jak w latach poprzednich w czasie wykładu notariusze będą przybliżać ważne z perspektywy seniorów zagadnienia prawne, które pozwolą im ustrzec się przed błędnymi lub niekorzystnymi dla siebie decyzjami. Tematyka wykładów również w tym roku będzie się najczęściej koncentrować się wokół tematów związanych z bezpiecznym przekazywaniem majątku – to właśnie one budzą największe zainteresowanie słuchaczy.

Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku to kolejna – po Dniu Otwartym Notariatu – akcja adresowana do osób starszych mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej. Wykłady odbywają się przez cały rok akademicki. Zaproszenie notariusza na wykład jest możliwe przez cały rok – w tej sprawie należy się kontaktować z Krajową Radą Notarialną.

Placówki zainteresowane wykładem notariusza (bezpłatnym) proszone są o kontakt z Krajową Radą Notarialną.